Ribera is een fullservice accountantskantoor. Vanuit ons kantoor in Wijk bij Duurstede ondersteunen en bedienen wij onze cliënten met onder andere onderstaande dienstverlening:

Accountancy 

 • het samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen
 • het maken van tussentijdse rapportages
 • het opstellen en beoordelen van exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen
 • het afgeven van diverse (controle) verklaringen
 • het adviseren over en begeleiden van uw administratieve organisatie en interne controle
 • het adviseren en begeleiden van financieringsvraagstukken en bedrijfseconomische kwesties


Fiscaliteit

 • het verzorgen van aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting
 • het verzorgen van overige fiscale aangiften als omzetbelasting en dividendbelasting
 • het voeren van overleg met de belastingdienst
 • het indienen van bezwaar- en beroepschriften
 • 
het verrichten van divers fiscaal en juridisch advieswerk

Overige

 • het begeleiden van fusies en overnames
 • het opstellen business plannen en ondersteunen van financieringsaanvragen

 • het uitvoeren van Due Diligence onderzoeken  
 • het ontvlechten van samenwerkingsverbanden
 • het adviseren en begeleiden van herstructureringen en reorganisaties